helende energie

Dat alles uit energie bestaat is bij de meeste mensen wel bekend. Ook wij mensen bestaan uit energie, noem het ons energielichaam. Ons fysieke lichaam en energielichaam staan nauw met elkaar in verbinding en zorgt voor een wisselwerking. Als de energie goed doorstroomt voelen we ons lekker in ons vel en zullen we niet veel klachten ervaren. Maar als de energie niet goed kan doorstromen dan vindt er een blokkade plaats. De energie hoopt zich op in ons systeem. Deze ophoping kan zorgen voor klachten, fysiek of mentaal of zorgen dat je erg vermoeid wordt. En uiteindelijk kan het bijvoorbeeld een ziekte of een depressie worden.

Door middel van een healing kan het lichaam deze opgehoopte energie weer laten doorstromen, en wordt het zelfhelend vermogen van ons lichaam in gang gezet. Tijdens een healing maakt de healer contact met de energie van de cliënt, dit kan via handoplegging, via handen die het lichaam niet aanraken maar erboven hangen, strijkbewegingen of door bijvoorbeeld een afstandshealing waarbij degene die jou de healing geeft zich verbind met de universele levensenergie en deze doorgeeft aan jouw energie. 

Je kunt het vergelijken met een stromende rivier, als er geen blokkades zijn in de vorm van stenen, takken of andere ophopingen stroomt het water zonder problemen door. Maar als er dus takken in de weg liggen (een blokkade), kan het water niet goed doorstromen en hoopt de waterstroom zich op. Op dat moment stroomt het water naar plekken waar het niet heen hoort te gaan. Zo kun je op meerdere plekken een ophoping vinden. Hoe meer blokkades hoe minder doorstroming. Zo werkt het ook in het lichaam. Het kan dan ook zijn dat het probleem heel ergens anders ligt dan je denkt. Dat de hoofdblokkade (de oorzaak) niet juist wordt gevoeld omdat er kleinere blokkades (zijstromen) meer aandacht vragen. Een healer zorgt ervoor dat de symbolische takken uit de rivier worden gehaald waardoor de energie weer kan doorstromen. 

De healing werkt het beste als de client open staat voor het ontvangen van de energie en als de healer zelf geen blokkades ervaart in het geven van de energie. Maar in principe zal de energie altijd iets doen, zo werkt energie nu eenmaal. Net als de rivier, het zal hoe dan ook stromen ook al zijn er blokkades. De energie kan dan alleen in mindere mate doorstromen. Soms kan het na één keer al voelen als een verlichting maar het kan ook zijn dat er meerdere healings nodig zijn voor het gewenste resultaat. 

Na een healing kan het zijn dat de klachten die je ervaarde verergen, of juist verdwijnen. Maar het kan ook zijn dat je meer energie voelt of juist erg moe bent. De uitwerking van een healing kan voor iedereen anders zijn. Het is geheel afhankelijk van hoe jouw lichaam omgaat met de helende energie die je ontvangen hebt. Er is geen goed of slecht. 

Liefs Marijke

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.